Jogis Eleven: Beim Weltmeischter daheim – Oktoberfest – 24.09.2014