Jogis Eleven: Beim Weltmeischter daheim – Beckmann – 26.09.2014